2010. február 27., szombat

Anya,apa én már ezt is tudom...

RESTÁR  SÁNDOR
 VÍZBE  ESTEM

Folyó folyik
vize árad
jaj az ingem
lassan szárad
vízbe estem
kiúsztam
most az egyszer
megúsztam.

NEMES  NAGY  ÁGNES
TÓ  ÉS  FŰZFA

Ez a tó, ez a tó
nyugtalankodó.
Vékony fodrát fogyhatatlan
sustorogtató.
És míg fordul erre- arra,
aztán visszahull,
áll fölötte, áll a fűzfa,
nagy hajába burkolózva,
mozdulatlanul.


WEÖRES  SÁNDOR
BÉKA  A  FA  TÖVÉN

 Béka a fa tövén,
 ezeréves, csodavén.
 Ugrik a kövön át,
 keresi a vacsorát.
 Nem kell neki libamáj,
 szúnyogokra foga fáj.
 Nem kell neki tele tál,
 bogarakat vacsorál.

MONDÓKÁK

Dirmeg, dörmög a medve,
nincsen neki jó kedve.
- Alhatnám , mert hideg van,
jobb most benn a barlangban.

DALOS  JÁTÉKOK, TÁNCOK

Szőjünk, fonjunk szép eladó lánynak
tizenhat rőf vásznat.
Hogyha ő azt tudná, bizony kiváltaná.
Lépd át, lépd át, akit szeretsz mondd meg!
Víz, víz, tiszta víz, tekenőbe tiszta víz,
Minek az a tiszta víz?
Ruhát mosogatni.
Minek az a tiszta ruha?
Bele öltözködni.TÉL "TEMETÉS"

Dínom, dánom vigalom, nincs a táncra tilalom.
Induljon el a menet, temessük el a telet!

Haj ki kisze, kiszéce, gyűjj be sódar gömböce.
Vígan várjuk szent-Györgyöt, ének szóval Pünkösdöt.

Haj, ki kisze, haj, gyöjj be sódar gömböce!
Seres Maris otthon ül, a kiszére pentőt sző.
Haj, ki kisze, haj, győjj be sódar gömböce.
Piri Margit olyan híres asszony,ruhát kértünk a kiszére
nem volt szíves adni!

Kice- vice villő, gyűjjön rád a himlő!
Behoztuk a zöld ágat, kivisszük a kice-vicét!
Kice- vice villő, gyűjjön rád a himlő!

VÍZ 6.

SZÖVÉS

Megint egy újabb technikával ismerkedtünk. Kicsi szövő kereteken textil csíkokkal gyakoroltuk a szövést. Először megtapintottuk a textil darabokat, elmondták a gyerekek, hogy milyennek érzik a fogását. Majd megnevezték a színüket, eltervezték, hogyan fogják illeszteni a szövés során, melyek illenek össze. Ollókkal csíkokra vágták, ez nehéz feladatnak bizonyult, mert a textil tulajdonságánál fogva, ki-kicsúszott a kezükből. A szövés ritmusa is jó kézügyességet és kitartást igényelt.2010. február 25., csütörtök

VÍZ 6.

HALAK, VÍZIMADARAK  VÉDELME

Akváriumunkban a víz eléggé zavaros lett, ezért aktuális volt nagyon a feladatunk, hogy kitisztítsuk és újra berendezzük. Először a halakat halásztuk ki és tettük egy vízzel teli edénybe. Majd a kavicsokat mostuk át több vízben, illetve a kagylókat, a bújkáló házikót tisztítottuk meg. Megbeszéltük, hogy erre azért van szükség, mert a tisztán tartással a fertőzéseket kerüljük el. Növények, kisház betelepítésével a halak rejtőzködését segítjük elő. Beszélgettünk a halfajtákról, halak méreteiről. megnéztük, hogy a mi halacskáink is mennyit nőttek. Megbeszéltük, hogy a díszhalak között is vannak ragadozó halak. Ezután óvatosan visszaszórtuk a kavicsokat az akvárium aljára, majd díszítettük vízi növényekkel. Feltöltöttük vízzel, berendeztük és visszatettük a halakat. 
A  VÍZ  MINT  ENERGIAFORRÁS, ANNAK  HASZNOSÍTÁSA

A víz sodrásának érzékelését vízikerékkel  érzékeltük. Sajnos most csak "mesterségesen" tudtuk megtapasztalni. Az akvárium feltöltése során használtuk és láthattuk, ha gyorsan folyik a víz, gyorsan forog a vízikerék, ha lassabban folyik a víz, lassabban forog a vízikerék.
Beszélgettünk arról is, hogy a nagyobb folyókban több víz van és óriási erejük is lehet.
Pepő  már látott vízi malmot, elmondta, hogyan működik és hogy búzát őröl.
A beszélgetés után eljátszottuk a vízikerék mozgását.
Készítettem folyót és vízikereket ábrázoló kártyákat. Ezeket egy kosárba rejtettem. A gyerekek egymás mögé álltak és mindenki húzott egyet. Akik a folyót húzták, megfogták egymás kezét, és kört alakítottak. Nyújtott karral jól kihúzták a kört. Akik a vízikereket húzták, szintén kört alakítottak a másik kör közepén, de ők szorosabban álltak egymás mellett. Menetirányban haladt mindkét kör lassan, majd gyorsítani kellett, újabb utasításra lassítani, majd megállni. Ezt a játékot addig játszottuk, ameddig kedvük volt."KISHAJÓ"
HAJÓ  HAJTOGATÁSA  ÉS  DÍSZÍTÉSE   DUGÓNYOMDÁVAL
Kishajókat hajtogattunk, majd festékbe mártott dugókkal díszítették. A dugók végén lévő különböző formákat megneveztük, majd ízlésük szerint festettek. Volt aki csak kívül, volt aki belül is kidíszítette a csónakot. Ezután evező lapát formákat rajzoltunk és vágtunk ki. Milton-kapoccsal rögzítettük, ezután a "tóba" tették, ami mellett a fiúk felépítettek egy vasúti pályát is.
Játék közben beszélgettünk a hajókról, nyaralásokról, Magyarország és a földünk vizeiről.

Télbúcsúztatás


A Tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése.
A télbúcsúztató napra már egész héten készültünk. Kiszebabát hoztak a Tarka lepke csoportosok, (mely a telet jelképezi), erre jelképes formában ráaggatuk azokat a rossz dolgokat, melyektől szabadulni szeretnénk. Minden csoportban adtunk rá egy-egy ruhadarabot.
Február 23-án a kiszebabát zajkeltő eszközök kíséretében kivittük az óvodából. Mire a rövid útról visszaértünk, már készen volt a "máglya". Közösen énekeltünk télbúcsúztató éneket, kisze mondókákat és eközben tűzre dobtuk a kiszebabát. Ezzel jelképeztük, hogy a tél véget ért, mindannyian a tavaszt várjuk. 


2010. február 22., hétfő

Víz 6.


ÁLLATOK

A gyerekek mindenféle állat képét gyűjtögették, sőt Petra és Kristóf  négy különlegesen szép képeskönyvet is hoztak. Megnéztük az asztalnál ,majd a szőnyegen folytattuk a játékot.
Kialakítottuk lakóhelyüket az élőlényeknek. Volt sivatag, víz, erdő, trópusi erdő, fák, hazai baromfi udvar. Nagyon ügyesen megtalálták, melyik állat, hal, hüllő, madár, hová való.
A csoportosítások után becsülték, hol van a több, hol a kevesebb élőlény, majd meg is számlálták.
Megbeszéltük hány lába van a madaraknak, különféle állatoknak.
Játszottunk beugrató, igaz-hamis játékot...
(Kérdeztem: Igaz-e, hogy minden állat két lábú?
-Minden kétlábú tud repülni?
-Csak a ludak tojnak tojást? stb.)

 

 


Ezután társasjátékot játszottunk.
A résztvevő gyerekek választhattak állat képet, ezek kettő és négylábúak voltak. Majd a dobókockával amennyit dobtak, annyiszor kettőt, illetve négyet léphettek. Ezt a nagycsoportosokkal játszottuk, de a kisebbek is érdeklődve figyelték. "VÍZ  NÉLKÜLI  AKVÁRIUM"
   KÖZÖS  AKVÁRIUM  KÉSZÍTÉSE  DOBOZBÓL

   Egy doboz oldalait kivágtam, majd a gyerekek bevonták színes papírokkal. Ezután beleragasztották a hátoldalára azt a vízi világot, amit előzőleg készítettek festés és zsírkrétarajz technikával.
Alulra világoskék papír került, és apró darabokra tépett krepp papír, ez lett a "víz".
   Elhelyeztek bele csigákat, tengeri kagylókat, köveket.
  Hullám nyomatú papírból hal formákat rajzoltak, ezeket kivágták. A kopoltyút és az uszonyokat ceruza faragás forgácsaiból ragasztották. Még szemeket is tettek, majd az ügyesebbek tűvel átfűzték a különböző hosszúságú cérnákat a halacskákon. Ezeket felkötözgették, belógatták az akvárium belsejébe. Három sorban lógtak a halak, mindent megszámláltak.
Teljesen térhatású lett az akvárium. Nagyon tetszett mindenkinek a kész "mű".

 

2010. február 21., vasárnap

Farsang

Farsang az óvodában

Február  19-én  hagyományunkhoz híven, farsangi mulatságot rendeztünk az óvodában.
Napokkal előtte készültünk , verset, népi mondókákat, táncokat tanultunk. Megbeszéltük a népszokásokat, ezek jelentését. Feldíszítettük csoportszobánkat, álarcokat ragasztottunk.
Reggel izgatottan érkeztek a gyerekek, alig várták, hogy felvehessék jelmezeiket.
Ezután kezdetét vette a bál, a móka, a tánc...
A délelőtt lezárása egy közös program volt a tornateremben, ahol mind a hét csoport kedveskedett a többieknek énekekkel, versekkel, táncokkal.
Köszönjük a szülőknek a sok finomságot!  

Anya,apa én már ezt is tudom...

 VÍZ 5.  "A NAGY FOLYAM"
      WEÖRES  SÁNDOR: DUNA MELLETT

Duna mellett kopár fa,
rászállott a madárka,
rászállott a madárka,
vízre hajló ágára.
Kettőnket te madárka,
csak elbír a kopár fa,
ráülünk az ágára, 
fütyülünk a világra.


"MAGYAR  TENGER"
VÁCI  MIHÁLY: BALATONI  FÉLREVEZETŐ

A Balaton az egy kéklő nagy víz.
Van körülötte hegy, ménkő nagy, vagy tíz!
A Balaton a vízből áll meg a partból.
A part a vízből kiáll és attól-
kezdve van a magyar tenger.
Átlábolhatod száraz sereggel.


Ó, ó farsang, kedves idő,
Elmúlott az ó esztendő,
Az újakban vígadjanak,
Nekem szalonnát adjanak!
Ha nincsen a házba,
Van a kiskamrába.
Az ágy alatt kilenc tojás,
Sutty a tarisznyába!

Járjunk táncot, ripegő-ropogót,
Pergő, forgó, libegő-lobogót!

Aki nem tud táncolni, menjen haza aludni!
Lám én tudok táncolni, itt akarok mulatni!
Hujjujuju-jujj!

Mackó- mackó, ugorjál, mackó-mackó forogjál,
Tapsolj egyet, ugorj ki! 


2010. február 18., csütörtök

Víz 5.

A VÍZ  MOZGÁSA, FOLYÓ ÉS ÁLLÓVIZEK

(Forrás, patak, folyó, tó)
Felelevenítettük az előzetes tapasztalatainkat, amit a vízzel kapcsolatban megismertünk. Többször jártunk a természetvédelmi területünkön, ahol megfigyeltük a Gerje patakot, megfigyeltük merre folyik, milyen a színe, milyen hangokat ad a víz folyása. Megfigyeltük a víz sodrását, vízbe dőlt farönknél, zsilipnél...
Most bent a csoportszobában alakítottunk ki homok-víz asztalt. A homokbuckás asztalon lassan csorgattam a vizet a homok tetejére. Megbeszéltük a víz mozgását, gyorsaságát, merre folyt le, hogyan bomlott kis ágakra, mennyi ágra, majd hogyan egyesült ismét a víz, egy kis tó lett belőle. Azt mondták, hogy kis "barlangot" ásott ki a víz.
A vizsgálódás után eljátszottuk a patak, a folyó mozgását. Megfogtuk egymás kezét, kanyarogva "folydogáltunk", majd kört alakítva "tó", "tenger" lett belőlünk.
A víz asztalon az előzőleg barkácsolt hajókkal versenyeztünk. 


 VÍZIMADARAK  VÉDELME

Nagyon sok képet gyűjtöttek és képeskönyveket hoztak be a gyerekek, melyek segítségével beazonosítottunk néhány nálunk honos vízimadarat. Megnéztük költőhelyüket, megbeszéltük, hogyan tudjuk védeni ezeket a madarakat.
Megismerkedtünk néhány vonuló madárral és visszaemlékeztünk, milyeneket láttunk a tavalyi kiránduláson az állatkertben.


  VÍZIÁLLATOK   FARSANGJA
Vízi és vízparti állatokat megjelenítő álarcok készítése

Farsangi álarcokat készítettünk  papír csíkok tépésével és felragasztásával, ezekből lettek a madár fejek.

2010. február 15., hétfő

Víz 5.

" A (DUNAI, TISZAI, BALATONI) HAJÓ"
Képalakítás tépett papírból

Képeskönyvben nézegettünk különféle hajókat, csónakokat. Ezután egy új technikával ismerkedtek a gyerekek. Színes papírlapból és színes újság lapokból kellett tépéssel a formákat kialakítani, ezután a képeket fantáziájuk szerint ragasztották meg. Nagy volt az alkotó kedvük, néhányan több képet is készítettek. Örömmel tapasztalták meg, ahogy a magazinok színes lapjaiból apró darabokat szaggattak és újszerűt- mást hoztak létre. Míra és Nati még  vízi növényeket is kitalált, Gergő a vitorlákra zászlót is tett. Zoli négyszögletes hajó ablakot tépett volna, de megbeszéltük, hogy a hajóknak csak kerek ablakuk lehet a víz nagy nyomása miatt.
Ma megtanultuk Weöres Sándor : Duna mellett című versét is... 


 

 

2010. február 14., vasárnap

Anya,apa én már ezt is tudom...


Csoóri Sándor: Hókutya


Csináljatok
hóembert,
én csinálok 
hókutyát,
hószőrű komondort,
amilyen még sosem volt.


Így gondolom,
úgy gondolom,
kész is már a komondorom,
szájába jégcsap,
csont helyett azt kap!


Weörös Sándor : Olvadás


Csipp,
csepp,
egy csepp,
öt csepp
meg tíz:
olvad a jégcsap,
csepereg a víz.


Mondóka

Dirmeg dörmög a medve
Nincsen neki jó kedve,
Alhatnék mert hideg van,
jó lesz benn a barlangva.

Dalosjáték
 

Bújj,bújj medve,gyere ki a gyöpre
Ha kijöttél szép csendesen,hogy a vadász meg ne lessen,
Bújj,bújj medve gyere ki a gyöpre...
Víz 4.


"Téli sportok"

A tél örömeinek kapcsán beszélgettünk a téli sportokról.
Szánkót készítettünk gyufásdobozokból,karton szántalppal.Embereket is rajzoltak rá a gyerekek:)
Majd készítettek egy "nagy" szánkódombot,ahonnan jó kis szánversenyeket rendeztek.

2010. február 11., csütörtök

Víz 4/2."Vizes - havas téli estékre..."

Az előre kivágott ablakos,ajtós házikóknak készítettünk színes ablakokat...selyempapírból.
Türelemre,precizitásra ösztönözte a gyerekeket a feladat...Sikeresen megbirkóztak vele:)
A végeredménnyel az ablakokat dekoráltuk.Szerencsénkre a nap is kisütött egy kicsit és gyönyörködhettünk a színes "fényekben":)

2010. február 9., kedd

Víz 4/1.


Témáink:
"Vízi közlekedési eszközök,téli "vizes" játékok,sportok"
"Horgászunk"
"Fogjunk halat"

Tegnap megtanultunk hajókat hajtogatni,amiket a "tavunkra"  helyeztünk a halakkal együtt.
Színes kartonból előre elkészített sablonokból különböző méretű halakat rajzoltak át a gyerekek,majd kivágtuk.Milton kapcsot tettünk rá, a horgászbotok végére pedig hűtőmágnest rögzítettünk...már kezdődhetett is  a horgászos játék:)
A kifogott halakat nagyság szerint csoportosítottuk,megszámláltuk.
A vízzel kapcsolatos képeket is megnézegettük,megbeszéltük(fürdés,csónakázás,szánkózás,korcsolyázás...)