2010. május 29., szombat

Kecskeméti kirándulás...


Föld 7.

"Az évszakok váltakozásainak hatása az élő környezetre"

Gábor,a drámapedagógus ismét ellátogatott hozzánk.
Segítségünkre volt az évszakos téma feldolgozásában.
A bevezető,rávezető gyakorlatok után fákká változtak és az évszakokat utánozva játszottak.
Majd csoportokat alkotva le kellett rajzolni mindenkinek a kezét. Az előre meghatározott ujjakat az egy-egy évszakra jellemző színnel kellett kiszínezniük,az ötödiket pedig a kedvenc színükre. 
 Különböző szempontok alapján csoportalakításokat figyelhettünk meg...

Évkör táblát készítettünk a gyerekekkel.
Az előre zöldre festett fa lombját négyfelé osztottuk és a kinyomó formákat évszakok szerint szétválogattuk.Miután kinyomkodtuk a megfelelő évszak helyére,a megfelelő formát ragasztottuk( tél: hópehely,hóember;tavasz: tulipán,szívecske;nyár: nap,virágok;ősz: falevelek,alma).


2010. május 24., hétfő

Anya,apa én már ezt is tudom...

Jung Károly : Harmat

Hajnalban leszáll a harmat,
Kiül
Fűszálra,
Virágra,
S mire
Nappal köszönt
Madárra,
Bogárra,
Nyoma nincs
Fűszálon, 
Virágon,
Elszáll
A harmat,
Bárhogy akartad,
Harmatcseppet
Nem találsz.
(vers)

Föld 6.

Az elmúlt két hétben témánk volt a Nap, Hold és csillagok, a nappalok és éjszakák váltakozásai...
Ilyen témájú verseket, dalokat, táncokat tanultunk meg, ilyenekről szóló meséket meséltem.
A heti tornánk feladatait és eszközeit is ehhez választottam: labda gyakorlatokat végeztünk (gömb forma érzékeltetése), valamint gyakoroltuk a sorversenyt...

Drámajáték és kooperatív tanulási technikák...

Újabb játékos feladatokat "hozott" nekünk Gábor...
Egy rövid ritmus - követéses ráhangolódás után, babszemeket osztott a gyerekeknek.
Ezekből egy-egy arcot kellett kirakniuk. (Előtte megbeszélték a fej részeit.)
A feladat célja volt a finommotorika, a testséma fejlesztése, a rész-egész érzékeltetése, a térbeli és síkbeli tájékozódás finomítása.
Amíg a csoport dolgozott, elmesélte a Borsószem hercegkisasszony című mesét.
Voltak olyan gyerekek, akik nem tudtak nekifogni a forma alakításnak, nekik segítettünk.
Miután elkészültek, mindenki felállhatott és megnézte a többiekét.


Következett egy "drámajáték":
A lányok "hercegnők", a fiúk "hercegek" lettek. Nekik taps jelre (lányok kettőre, fiúk háromra) kellett utánzó mozgásokat végezni.
Aki elrontotta, büntető (játékos) feladatot kapott...
Aztán körbeültek a gyerekek, sorban számokat kapott mindenki, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,...
Mindenkinek meg kellett jegyeznie a sajátját.
Aztán figyelem, gyorsaság, reakció fejlesztő játékos feladatok következtek:
-"Ha azt mondom, hogy 1, az egyesek felkelnek és helyet cserélnek!"
-"Ha azt mondom 4, a négyesek felkelnek és helyet cserélnek!"...
-"Azt mondom, a négyesek és a hármasok cseréljenek helyet!" (differenciálás, csak a nagyobbak tudták)
A játékot sokféleképpen kipróbálták.
Majd a kedvenc "tojás vagyok...." utánzó gyakorlatok következtek befejezésül.
(Legközelebb Gábor a Föld modul egyik témáját segíti feldolgozni kooperatív technikákkal...)

2010. május 19., szerda

Kihívás Napja...


A napot közös tornával kezdtük,ami megalapozta a hangulatunkat...Majd 7 helyszínen folytattuk különböző ügyességi,mozgásos feladatokkal...


2010. május 16., vasárnap

Anya,apa én már ezt is tudom...

"Úszik az égen"

Weöres Sándor : Hold és felhő
Árok mellett
üszkös a fa dereka
üszkös a fa dereka
kikorhadt.
Felhő- cápa
úszik az egeken át
űzi a hegyeken át
a Holdat.
Egyszer égig fölmásznék,
mennyi cápát horgásznék.
Föl ne mássz, mert
üszkös a fa dereka,
üszkös a fa dereka,
kikorhadt.

(vers)

Hold, Hold, fényes lánc, fényes kapu zárja,
Nyisd ki kapud, Gergely gazda, vámot adok rája.
(dalos játék, tánc)

Mi van ma, mi van ma?
Piros Pünkösd napja,
Holnap lesz, holnap lesz,
A második napja.

Jó legény, jól megfogd,
Lovadnak kantárját,
Hogy le ne tiporja,
A pünkösdi rózsát!
(dal- tánc)

Drámajáték és kooperatív tanulási technikák...

Ismét velünk játszott Gábor...
A FÖLD modulunkhoz kapcsolódó játékokat "hozott".
Egy rövid ráhangolódásban, követte a ritmikus szabályokat az egész csoport.
Majd testgyakorlatok következtek, melyekben a testséma fejlesztés, az oldaliság alakítása, a keresztcsatornák fejlesztése volt a cél.
Ezután sétálós gyakorlatokban gyakoroltuk a társas viselkedést, a kommunikációt.
("Mindenki- mindenkivel fogjon kezet, nézzen a szemébe, köszönjön, kérdezzen a másiktól valamit, simogassa meg a vállát...")
A bevezetés után spontán csoportokat (négyet) alakítottunk.
A szőnyeg négy sarkába leültek, kaptak egy-egy nagyméretű papírlapot.
Ezekre közösen erdőt kellett rajzolniuk.
A feladatból (mely kooperatív együttműködési technika és módszer) rengeteg észrevételünk született.
Láttuk, melyik csoportban ki lett a vezér egyéniség, hol tudták a feladatot konfliktus nélkül megoldani, milyen konfliktusok alakultak ki?
Az egyik csoportban az egyetlen nagycsoportos fiú nem tudta elviselni, hogy a kisebbek belerajzolnak az ő rajzába, ezért sírni kezdett. A megoldás az volt, hogy másik csoportba átmehetett, és ott megvalósíthatta az elképzelését sikeresen.
Még egy konfliktushelyzet volt, itt szintén nagycsoportos fiú sírni kezdett, mert az elképzelését a többiek figyelmen kívül hagyták. Megoldásként behatárolta Gábor az ő térfelét, így megnyugodva sikeresen befejezte a rajzolását.
Volt olyan csoport, ahol nem alakult ki együttműködés, vezető sem, mégis "elrajzolgattak" egymás mellett békésen.
Figyeltük azt is, melyik gyerek milyen színeket használ és hány félét, hiszen ez is mutatója az értelmi fejlettségnek.
Végül minden csoport megmutatta a többieknek a kész művet.


Föld 6.

A Nap,Hold és a csillagok
A nappalok és éjszakák váltakozásai

Beszélgettünk...visszaemlékeztünk a kertészetben látottakra, a virágok ültetésére, arra, hogy a fejlődésükhöz napfény kell.
Megnéztük a földgömbön a szárazföldeket, vizeket, összehasonlítottuk nagyságukat, formájukat. Megkerestük Magyarországot.
A gömb formájához hasonló tárgyakat kerestünk a csoportszobában.
Nézegettünk enciklopédiákban képeket a bolygókról, csillagokról.
Beszélgettünk a Föld, a Nap és a Hold mozgásáról.
Megkérdeztem ki nézte meg este a csillagokat és a Holdat?
Hol látták azokat? Milyenek voltak, világos volt akkor, vagy sötét?
Mikor látjuk a Napot? Mikor, hol látjuk az égbolton?

 
Ezután alakítottunk egy nagy kört, és kifordulva a körből megfogtuk egymás kezét. Így lettünk a Föld, és lassan körbejártunk, ahogyan a földgömb is forgott. Választottunk egy Napocskát és egy Holdat, fejdíszekkel jelölve a szerepüket. A körön kívül a Nap a jobb oldalon, a Hold a bal oldalon állt.
Elindult a "Föld", lassan körbejárt, amikor megálltunk, néhány gyereket megkérdeztem : "Mit látsz, a Napot, vagy a Holdat?" "Nappal van, vagy éjszaka?"
Néhányszor eljátszottuk, hogy minden gyereket megkérdezhessünk.
Ezután leültünk a szőnyegre, ismét játszottunk.
Olyan történeteket meséltem, ami a gyerekekkel történik meg. Este, reggel, nappal vagy éjszaka.
Kértem, hogy a bal kezükkel formáljanak Holdat, a jobb kezükkel Napot. Amikor a történeteket meséltem, a megfelelő égitestet kellett mutatni. Nagyon élvezték a játékot.
Vállalkozó kedvű gyerekek is voltak, akik kitaláltak a csoportnak történeteket.
A beszélgetőkörben elmondtam, hogy a csoportkirándulásukon Kecskeméten, ellátogatunk az ottani Planetáriumba is, ahol speciális távcsövekkel megtekintjük az égboltot...
Már nagyon várjuk!!! "Napsugár"
Nap és Hold formálása gyurmából


A kisebb gyerekekkel gyurmából megformáztuk a Napot, a Holdat és a bolygókat.
Célja volt a feladatnak a gyurmázás alaptechnikájának gyakorlása (gömbölyítés, sodrás, lapítás), a finommotorika, formaérzék és tapintásos észlelés fejlesztése.
Valamint az értelmi képességek fejlesztése a tevékenység közbeni beszélgetésekkel.


"Nap az égen"
Mozaikragasztás

Nagyobb gyerekekkel közös kompozíciót készítettünk.
Kék színű karton papírra rajzoltak Napot, Holdat, csillagokat, majd színes papírlapokból kis darabokat tépkedtek és beragasztották a formákat.